פרופיל משתמש

ואין אנו מוכשרים אלא להגיע לאהבת אמת

treeoflife

 לפני 4 ימים

ניהול פרופיל

אנו רואים שהאדם תמיד מוכרח לנשום רוח, אחרת הוא מאבד את חייו. והאויר הזה הוא צריך להיות בבחינת רצוא ושוב, היינו לאחר שהכניס את האויר לתוך גופו, הוא מוכרח להוציאו לחוץ, ותיכף למשוך אויר חדש. והאויר שהמשיך מקודם אינו מועיל לו אלא לשעתו. ואם הוא רוצה להמשיך בקיומו, הוא מוכרח תיכף להמשיך אויר חדש.
רב"ש

גבר
כאן ועכשיו

תאור כללי

169 - 160 ס"מ

בינוני

אדמוני

ירוקות

פרטים נוספים

אחר

התמחויות שונות

עצמאי/ת

גרוש/ה

הורה לילד

לא

לא

ממש לא

ממעט/ת בבשר

השאלון של נמסטה

-- ללא תשובה --

-- ללא תשובה --

-- ללא תשובה --

-- ללא תשובה --