פרופיל משתמש

מאמינה בטוב

Liat

 לפני יותר מחודש

ניהול פרופיל

מתרגלת יוגה מזה עשרים שנה, מאמינה שבאנו לכאן כדי ללמוד ולייצר ידע ואור

גבר
זוגיות

תאור כללי

169 - 160 ס"מ

בינוני

חום

חומות

פרטים נוספים

אוםםם

תואר שני

עבודה קבועה

חד הורי/ת

הורה לילד

לא

לא

חלקית

ממעט/ת בבשר

השאלון של נמסטה

להאמין שיש מטרה נעלה לשהותינו כאן

הולדת בתי. הכרת הדרך היוגית והמורה היוגי.

-- ללא תשובה --

בהירות רבה יותר